maandag 8 februari 2010

Eerste werkbijeenkomst: levendige discussies


Op 8 februari opende het Stedelijk Gymnasium haar deuren voor de eerste ‘Werkbijeenkomst Spijkerbroek’. Tot nu toe heeft een betrokken en enthousiaste groep bewoners (de zgn. overleggroep) met de gemeente meegedacht over de plannen voor het project Spijkerbroek. Die samenwerking is nu bijna voorbij. Een nieuwe fase start, waarin de grote lijnen worden uitgewerkt in concrete plannen. De gemeente organiseert drie tot vier keer per jaar een ‘werkbijeenkomst’, waar ge├»nteresseerden mee kunnen helpen denken.

Actuele Spijkerbroek-onderwerpen stonden per tafel uitgestald. Zo werden de eerste ontwerpen van straten rond het park (Dullertstraat, C.A. Thiemestraat en Thorbeckestraat) toegelicht. ‘Wat gaan we doen met de bestaande speelplekken?’, ‘Moet de Thiemestraat een- of tweerichtingsverkeer worden?’, ‘Waar moeten de honden poepen?’. Deze en vele andere vragen kwamen aan bod. Ook over de nieuwe hekwerken rondom het park en het ontwerp van de ’Dullerthof’ (voormalige Dullertflat en Melkfabriek) ontstonden levendige discussies.
Alle informatie die deze avond is verzameld neemt het ontwerp-team en de architecten ter overweging mee in hun verdere uitwerking.

Ook kon men zich aanmelden voor een vleermuizen- of een vogelkast. Hier is zeer enthousiast gebruik van gemaakt. De kastjes worden in het voorjaar door de gemeente bezorgd, zodat deze beestjes ondanks de sloop van de oude gebouwen een plekje hebben om te wonen. De prijsvraag voor een nieuwe naam voor het park leverde een aantal interessante suggesties op. De gemeente gaat hier met de zogenaamde ‘straatnaamcommissie’ mee aan de slag.
De eerstvolgende werkbijeenkomst staat begin juni gepland. U wordt hiervoor door de gemeente uitgenodigd via de mail. Bent u nog niet geabonneerd? Geef u dan hier op.